de bouwtekeningen

Guédelon is geen restauratie maar een complete nieuwbouw. Er moesten plannen gemaakt worden en een bouwvergunning aangevraagd worden.

Erfgoed en presentatie aan een groot publiek gaan hier samen

Aan de linkerzijde Jacques Moulin in gezelschap van Maryline Martin en Florian Renucci.

De opdracht is aan Jacques Moulin, architect en Directeur Historische Monumenten om volgens de richtlijnen opgesteld door Philips August de bouwplannen te maken voor Guédelon.

Bij het afstuderen aan de Hoge School schrijft hij een proefschrift over Pierre de Montreuil en de architectuur in de XIIIe eeuw. Jaques Moulins is een van de eersten die aan het project deelneemt.

Met de ervaring die hij tijdens de restauratie in Provins heeft opgedaan heeft hij het idee om de bouw als een wetenschappelijk project aan een breed publiek voor te stellen. Het doel is niet het kasteel zelf maar de bouw ervan. De insteek was niet makkelijk, van de ene kant moest deze wetenschappelijk zijn  en antwoorden geven op vragen van wetenschappers, archeologen en kastelenkenners en van de andere kant moest ook voor een groot publiek interessant zijn.

Wanneer Guédelon het cultureel erfgoed te hulp schiet

Het bouwen van de zuidgevel

"Als hoofdarchitect, heb ik dankzij Guédelon een onvervangbare ervaring opgedaan. Ik moet kennis vergaren die zelfs gespecialiseerde bedrijven niet hebben. Wij hebben hier te maken met een paradox, iets “ouds” bouwen met nieuwe materialen". Gezegd door Dr. Jaques Moulins en opgeschreven door Monelle Hayot in “La Demeure Historique”.

De bouwvergunning wordt op 25 juli 1997 door de burgemeester van Treigny verleent.

Jacques Moulin maakt een grondplan, plaats van de torens, gebouwen, etages…..

Gedetailleerde werken zoals, gewelven, ramen, trappen, deuren worden door de bouwmeester, Florian Renucci,  ontworpen.

laatste nieuws