de methodologie

Het idee achter Guédelon is duidelijk gedefinieerd: een streven naar maximale authenticiteit in alle toegepaste technologieën, waaraan alleen een compromis wordt gedaan voor de veiligheid en de huidige wetgeving hieromtrent.

Een openluchtlaboratorium

De dagelijkse leiding van een 13de-eeuwse bouwplaats is niet makkelijk. Daarin schuilt ondermeer echter ook het belang van Guédelon. Bepaalde werktuigen en technieken kunnen in de praktijk worden gebruikt, maar er kunnen ook praktijkoplossingen worden gevonden voor specifieke problemen, zoals de chemische samenstelling van mortel.

Vanuit deze ethiek worden voortdurend keuzes gemaakt op alle gebieden. Het uiteindelijke doel is het in praktijk brengen van erkende theorieën die het meest logisch zijn voor elk ambacht. Vandaar de noodzaak om een methode op te stellen.

De methodologie die werd gevolgd voor de bouwkundige keuzes:

 Er is een database opgezet, die voortdurend wordt uitgebreid en geactualiseerd. Deze database is tot stand gekomen op basis van drie informatiebronnen:

 - het bezoek aan soortgelijke kastelen (uit dezelfde periode en gebouwd op basis van dezelfde architecturale richtlijnen) waar ter plaatse onderzoek werd uitgevoerd.

«het onderzoeken van bestaande kastelen»

- iconografische bronnen (verluchtingen, glas-in-loodramen) en administratie van bouwplaatsen uit die tijd (beperkt voorhanden en incompleet)    Photo N°69   

- hedendaagse wetenschappelijke bronnen: verslagen van symposia, proefschriften, rapporten van opgravingen…

het ter plaatse onderzoeken en noteren van gegevens van soortgelijke kastelen uit dezelfde periode met dezelfde architectuur. Waaronder het kasteel Druyes-les-belles Fontaines (89), Ratilly (89), Yèvre-le-Châtel (45), Dourdan (91)

- moderne wetenschappelijke bronnen : symposia, proefschriften, rapporten van opgravingen

Het doel was het verzamelen van een maximale hoeveelheid gegevens en deze te vergelijken om op deze manier een zo goed mogelijke architectuur voor Guédelon te verwezenlijken.

Er is nog een belangrijke bron van informatie waarvan wij, sinds het begin van dit project, geen idee hadden, de bezoekers. Ze zijn talrijk die ons tijdens hun bezoek of daarna ons van informatie over bepaalde technieken voorzien, of hun kennis delen of ons in kennis stellen van bepaalde architectonische elementen in hun omgeving.

Wij zijn bij de bron van ons avontuur, het uitwisselen van kennis!

Een voorbeeld van een kruisgewelf in de ruimte op de begane grond van de kapeltoren:

Een van de grootste gevaren voor Guédelon was dat op één plek allerlei architecturale hoogstandjes zouden worden gerealiseerd. Het was zeker niet de bedoeling dat Guédelon een prestigeobject van deze of gene zou worden. Het grootste, mooiste of meest geraffineerde gewelf te bouwen zonder respect voor de stilistische en architecturale eenheid die wordt bepaald door de gekozen periode, zou totaal onzinnig zijn en getuigen van een slechte smaak.

De methode bestond dus uit het realiseren van constructies die algemeen voorkwamen in kastelen die waren gebouwd volgens de richtlijnen van Filips August. Hiertoe bezocht een team van Guédelon verschillende van dergelijke kastelen. Met name in de kastelen van Yèvre-le-Châtel (in de Loiret) en Dourdan (in de Essonne) werden foto's, schetsen en beschrijvingen van de gewelven gemaakt.

De methode bestaat uit het realiseren van bouwwerken zoals die in het algemeen in Filipijnse kastelen voorkwamen. 

Deze voorbereidingen resulteerden in nauwkeurige uitvoeringsplannen die daarna aan het wetenschappelijk team voorgelegd worden die ze vervolgens goedkeurt.

laatste nieuws