het pedagogisch aspect

Guédelon: bouwen om te begrijpen

Guédelon is vooral een reis in de tijd.

Nadat bezoekers de poorten van de ontvangstschuur zijn gepasseerd, bevinden ze zich in een andere tijd. Geen geluiden meer van machines of motoren, zelfs geen telefoons maar een plek midden in de natuur, waar alle zintuigen worden geprikkeld. 

Een bezoek aan de bouwplaats wordt begeleid door geluiden van het gereedschap van de steenhouwers en houthakkers, paardenhoeven en de hamer van de smid die op het aanbeeld neerkomt.

Een ware onderdompeling in de 13e eeuw. 

In tegenstelling tot de meeste bouwplaatsen is Guédelon open voor het publiek. Het is zelfs een van de belangrijkste doelen van deze bouwplaats: de vaardigheden van onze voorouders tonen en uitleggen aan een zo breed mogelijk publiek. Het uithouwen van stenen, het bouwen van een muur, het bewerken van hout en het transport met behulp van paarden zijn allemaal technieken en vaardigheden die bezoekers kunnen (her)ontdekken tijdens een bezoek aan Guédelon.

Niet alleen door te kijken, maar ook door met de ambachtslieden van gedachten te wisselen, wordt van alles duidelijk. Guédelon maakt wetenschap voor iedereen toegankelijk.

 Een geschiedenisboek in de openlucht!

Guédelon is een wonder

"Een wonder want Guédelon realiseert de droom van een ieder: reizen door de tijd. Een wonder want het leek een utopie een dergelijk project te verwezenlijken maar de realiteit laat het tegendeel zien. Een wonder want werken zoals in de XIIIe eeuw is voor de werklieden een keuze en een verbintenis. Een wonder want specialisten kunnen onverwachte realiteiten of elementen ontdekken die noch door middel van teksten of door opgravingen bekend waren in het bijzonder het  empirische karakter van de bouw. Een wonder want onze maatschappij komt steeds verder van haar verleden te staan, Guédelon voldoet aan een behoefte. De buitengewone toestroom bezoekers (300.000 bezoekers per seizoen) geeft aan dat er een behoefte is om in het verleden te duiken en zich meer in de cultuur te verdiepen. Deze uitgekomen droom gaat zo’n 25 jaar duren.

Comentaar van Philippe Durand, lector aan de universiteit 3 van Bordeaux; uitreksel uit het boek “Guédelon”-collection “Patrimoine culturel”  uitgegeven door uitgever Gisserot.

laatste nieuws