persdossier 2017

In het bos van Guédelon, midden in een oude steengroeve bouwen de werklieden onder uw toeziend oog een 13e eeuwse burcht. Steenhouwers, metselaars, houthakkers, timmermannen, smeden, dakpannenbakkers, menners en touwslagers veranderen grondstoffen in bouwmaterialen en onthullen de geheimen van de ambachtslieden uit de middeleeuwen.

Guédelon, een groots idee

© Denis Gliksman

De werklieden gaan van seizoen tot seizoen deze enorme uitdaging aan.
Onder het toeziend oog van duizenden bezoekers uit de hele wereld werden op deze unieke bouwplaats de versterkte muren, de woning van de leenheer en de gebinten, het gastenverblijf met muurschilderingen, de keuken en de voorraadruimte, de schietruimtes met hun indrukwekkende gewelven en een gedeelte van de rondgang gerealiseerd.
In 2017 wordt het 20 jarig bestaan van Guédelon gevierd.

Een periode waarin veel werken gerealiseerd werden, een tijd vol emoties en gedeelde passie en dit alles is nog lang niet voorbij!
Gedurende dit seizoen zullen de eerste houten delen van de gebinten op het puntdak van de kapeltoren geplaatst worden. De metselaars zullen de duiventil in de toren aan de westkant metselen en beginnen aan de 2 torens die de ingang beschermen. De werkplaats voor het slaan van munten in de hof van de burcht waarmee we in 2016 begonnen zijn is nu in vol bedrijf. Hier gaat u alles over metaallegeringen en munten slaan te weten komen.

Guédelon laat de muren en de stenen spreken

Wie heeft zich tijdens het bezoeken van monumenten niet afgevraagd hoe deze gebouwd werden?

Waar kwamen de materialen vandaan? Hoe werden deze vervoerd?

Welke gereedschappen werden gebruikt?

Hoe werden deze zware materialen naar boven
gehesen?

De werklieden van Guédelon geven talrijke van deze geheimen prijs.

Bezoek Guédelon en u zult het allemaal begrijpen

In een tijd dat ecologie en natuur sleutelwoorden zijn, laat het middeleeuwse Guédelon vele mogelijkheden zien aan de groene bouwers van morgen. Guédelon is een bouwplaats met een voorbeeldfunctie: hoe bouwt men een lemen muur? Hoe bouwt men een muur met de bewerkte stenen? Hoe bouwt men muren met kalk? Hoe maakt men de gebakken pannen of de houten leien? Hoe verwerkt men de pigmenten? Hoe worden de hennep of linnen touwen gevlochten? Hoe men deze bouwplaats ook benadert, Guédelon voldoet aan de verwachtingen van de mens van de 21e eeuw!

Ze bedachten een krankzinnig project

Naar aanleiding van een archeologische studie van het kasteel van Saint Fargeau, waarbij aan het licht kwam dat het 15e eeuwse kasteel van rode bakstenen was gebouwd op een middeleeuwse burcht, ontstond het idee ’’ en als we eens een burcht zouden bouwen net zoals in de middeleeuwen".

Het idee was ontstaan, nu moest het geconcretiseerd worden. Er moest een locatie gevonden worden, locale overheden moesten worden overtuigd, de benodigde vergunningen verkregen krijgen en de eerste werklieden in dienst genomen.
Midden in de bossen van Guédelon wordt een locatie gevonden die werkelijk overloopt van de natuurlijke grondstoffen die nodig zijn om een burcht te bouwen: steen, hout zand, leem en water.

Guédelon, ze delen hun passie

Op dit moment telt Guédelon 70 werknemers waarvan ongeveer 35 personen aan de burcht bouwen. Sommigen waren gediplomeerd en gekwalificeerd, anderen werden ter plaatse opgeleidt. Door de primaire grondstoffen te transformeren in bouwmaterialen waarmee de burcht gebouwd komt deze oude kennis weer tot leven en worden vergeten technieken herontdekt.

Guédelon, ze dragen hun steentje bij

Het team van Guédelon krijgt jaarlijks hulp van ongeveer 650 "bâtisseurs", dit zijn tijdelijke werkkrachten die ieder jaar het team komen versterken. Het zijn ervaren of minder ervaren mensen, liefhebbers van oude gebouwen of stagiares die gedurende enkele dagen samen met het team van Guédelon meewerken.
De bouw staat onder de hoede van Florian Renucci, de bouwmeester. Hij is verantwoordelijk voor de verschillende technische constructies en waakt over de historische, architectonische en archeologische criteria.

Guédelon, een archeologische bouwplaats

Ratilly

Hier worden ter plaatse alle procedures voor het bouwen van en het organiseren van een middeleeuwse bouwplaats gereconstrueerd.
Dankzij werkverslagen, glas-in-loodramen, miniatuurschilderkunst en boekhoudingen kregen we veel informatie over technieken en werktuigen.
Maar hoe ging het er daadwerkelijk aan toe op zo’n bouwplaats . Om de historische werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen, werd door de bouwmeester en de initiators van dit project een methodologie ontworpen die bestond uit het bestuderen van een aantal burchten uit de 13e eeuw. Deze kastelen zijn nauwkeurig bekeken, gefotografeerd en
gemeten en zijn de laatste betrouwbare getuigen die ons van informatie voorzien om fouten of vergissingen te voorkomen.
Dankzij deze methodologie hebben we de geheimen van de kastelenbouwers ontdekt.
Deze burchten gebouwd naar de richtlijnen van Filip August zijn onder andere ; Ratilly (departement 89), la Motte-Josserand (departement 58), Dourdan (departement 91), Yèvre-le-Châtel (departement 45)….

Guédelon een openlucht laboratorium

Dagelijks probeert Guédelon de vragen te beantwoorden van gevorderden en beginners.
Wanneer men zich met archeologie of geschiedenis bezig houdt moet men serieus en
voorzichtig zijn.
De bouw wordt ondersteund door historici en archeologen die de bouw volgen. Zij voorzien
ons van veel informatie en leren veel van onze bouwplaats, de manier van werken, het
omgaan met de gereedschappen, de technieken en de organisatie van de bouwplaats.
Het wetenschappelijk team bestaat uit:
* Anne Baud; archeologe en hoogleraar aan de universiteit van Lyon 2
* Jacques Moulin; architect, hoofd monumentenzorg en de architect van Guédelon
* Nicolas Reveyron; kunsthistoricus en hoogleraar aan de universiteit van Lyon 2
* Nicolas Faucherre; archeoloog, kunst historicus, specialist in burchten
* Philippe Durand; kastelenkenner en hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux
* Frédéric Epaud; archeoloog, en onderzoeker bij, CNRS, gespecialiseerd in middeleeuwse gebinten.

Guédelon, ze delen hun kennis

In tegenstelling tot andere bouwplaatsen wordt Guédelon juist aanbevolen aan het publiek. De arbeiders hebben de opdracht om het publiek de oude technieken te laten zien en uit te leggen wat ze doen. Het winnen van stenen uit de groeve, het bouwen van een gewelf, het smeden, de montage van de gebinten, het maken van dakpannen, het
werken met de tredmolen... allemaal activiteiten die door bezoekers te ontdekken en te volgen zijn.
Het is de taak van de arbeiders hun werk uit te leggen en hun ervaringen te delen.

Guédelon, een levend geschiedenisboek

Ieder jaar wordt Guédelon bezocht door 50.000 scholieren. De bouwplaats is een perfecte manier om de middeleeuwen op een levensechte manier te leren kennen. Naargelang de leeftijd van de kinderen en het schoolprogramma zijn er verschillende mogelijkheden de bouwplaats te bezoeken.
Pedagogische rondleidingen voor kinderen van de lagere school of interactieve rondleidingen voor middelbare scholieren. Kinderen van alle leeftijden kunnen kennismaken met het mythische vak van steenhouwer tijdens workshops steenhouwen of ontdekken de geheimen van de bouwers tijdens de workshop meetkunde.

Guédelon, een ware reis door de tijd

Deze bouwplaats, die voortdurend in ontwikkeling is, gelegen in de bossen van een ongerept natuurgebied, kunt u zo vaak bezoeken als wilt. Veel bezoekers zijn trouwe klanten en voelen zich nauw betrokken bij ons avontuur. Zij komen regelmatig om de verschillende fasen van de bouw te volgen.
Guédelon wordt ieder seizoen door meer dan 300.000 bezoekers bezocht, waaronder veel buitenlanders.
De rondleidingen worden gegeven in het Frans, Engels, Duits en Nederlands.
De bouwplaats maakte na enkele jaren al deel uit van de toppers van het Franse erfgoed.
Dit waanzinnige project met 70 werknemers wordt geheel gefinancierd uit entreegelden en de opbrengsten van de winkel en de taverne op de bouwplaats.

De watermolen om graan mee te malen

Een ware archeologische experimentele uitdaging

De werklieden van Guédelon: houthakkers, timmermannen, steenhouwers, smeden…hebben stuk voor stuk een middeleeuwse watermolen gebouwd om graan mee te malen. Dit is het vruchtbare resultaat van een 3-jarige
samenwerking met de archeologen van INRAP (Nationaal Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek). Deze molen werd gereconstrueerd aan de hand van opgravingen van een watermolen uit de 13e eeuw in Thervay in
de Jura.

Een molen waar dagelijks graan mee gemaakt wordt

Geheel volgens de logica van Guédelon is deze molen gebouwd zoals in de middeleeuwen en alles in het werk gezet om met deze molen een gelijkaardige hoeveelheid meel te produceren zoals in die tijd. Wij stellen u voor deze molen, die midden in het bos staat op enkele honderden meters van de bouwplaats, te bezoeken. Onze bakker laat u proeven van zijn brood gemaakt met het meel dat gemalen is met onze watermolen en gebakken in de oven in de keuken van de burcht.

Een samenwerking op lange termijn met L’INRAP

Dankzij deze samenwerking voor de bouw van deze molen waarbij beide partijen veel van elkaar geleerd hebben, is besloten de samenwerking in 2015 voort te zetten. Deze bestond uit het bouwen van een kalkoven waarmee wij kalk
gebrand hebben. Hoe van deze kalksteen, een voor de bouw van ieder gebouw noodzakelijk materiaal, kalk te branden. Het branden van de kalkoven duurde 4 dagen en 3 nachten.
Raadpleeg onze website voor de data voor de volgende keer dat er kalk gebrand gaat worden. (juiste data op www.guedelon.fr)

Het progamma voor 2017

In 2017 zullen de timmermannen de eerste delen van de gebinten op de kapeltoren plaatsen.

De steenhouwers en de metselaars bouwen de duiventil in de hoektoren aan de westkant.

Zij hervatten de werkzaamheden aan de 2 torens die de ingang beschermen.

Nieuw in 2017, Nicolas gaat munten slaan in de werkplaats in de hof van de burcht.

Contactpersonen voor de pers:

Hein Koenen

hein.koenen@guedelon.fr

© foto’s van Guédelon.

laatste nieuws